*** CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017, TẤN TÀI TẤN LỘC TẤN BÌNH AN ***

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Lý lẻ của cảnh sát!


Sau khi ký vào biên bản nộp phạt, Frank hậm hực hỏi cảnh sát:

- Thật không công bằng. Nhiều xe khác cũng chạy nhanh, sao chỉ có mình tôi bị phạt?

Viên cảnh sát hỏi lại:

- Có bao giờ anh đi câu không?

- Có, thì sao?

- Vậy có bao giờ anh câu được tất cả cá trong hồ không? – viên cảnh sát hỏi tiếp.

- !?!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét